Bouw Huisjes in Sumbrungu en Bongo

h3
 

In 2008 bezochten enkele werkgroepleden de projecten in Noord Ghana. Het bleek,  dat vanwege een grote overstroming in 2007, een aantal zeer arme mensen hun huis verloren hebben en dat zij nog steeds geen nieuwe woonruimte hadden. Weer terug in Nederland is dit aangekaart bij de Stichting Mondiale Woonhulp. Deze stichting bleek bereid te investeren in beide dorpen (Sumbrungu en Bongo). Binnen een paar maanden zijn er 7 eenvoudige éénkamer huisjes gebouwd. De mesten ingebouwd in de compound van de betrokken families.

In 2013 zijn er nog eens 12 huisjes gebouwd.

In 2014 hebben weer enkele werkgroepleden een bezoek gebracht en de huisjes en hun eigenaren bezocht. Dankbare mensen die erg blij zijn met hun huisje. Bij zo’n bezoek is het hele dorp aanwezig en laat men zien hoe betrokken iedereen is. Maar er was nog een grote behoefte aan meer huisjes.

Uiteraard is er een verslag gemaakt van het bezoek en dat is ook aangeboden aan de Stichting Mondiale Woonhulp. Als reactie daarop kwam de toezegging om nog eens 10 huisjes te financieren.

Deze zijn in 2005 klaar gekomen.

In 2019 zijn er in Noord Ghana grote overstromingen geweest, waarbij zelfs mensen om het leven zijn gekomen en er zijn veel hutten in de compound volledig vernield. Gelukkig zijn de door de Stichting Mondiale Woonhulp gefinancierde huisjes zo goed gebouwd dat zij niet verwoest zijn. Maar honderden mensen zijn dakloos geworden en zijn vaak te arm om weer een huis te bouwen. Opnieuw is ondersteuning gevraagd van de Stichting Mondiale Woonhulp. Dank zij hun steun konden, met praktische hulp van de lokale bevolking, 12 heel eenvoudige huisjes worden gebouwd.