ANBI

ANBI logoANBI
De Ghana Werkgroep is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),  Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor periodieke giften bestaat een speciale regeling.
 

 


Periodieke Giften
Periodieke giften geven recht op een maximale belastingaftrek. Er is geen drempel, dus volledig aftrekbaar. De looptijd van de periodieke gift is: minimaal 5 jaar of langer of voor onbepaalde tijd. Dit hoeft niet meer vastgelegd worden via een notaris, maar kunt u zelf vastleggen via een formulier van de belastingdienst. Overeenkomst Periodieke gift in geld.

Als u dit intikt op Google komt u op de site en kunt u dit formulier downloaden. Een exemplaar is voor de schenker (u) en een voor de ontvanger (wij). Beiden moeten dit formulier invullen, tekenen en daarna bewaren. Bij navraag kunnen tonen.

U kunt ons ook vragen om een formulier, dan sturen wij dit naar u toe.

Ons ANBI nr.  8166.54.08

ALGEMENE INFORMATIE

Naam: Ghana Werkgroep Roden
Type organisatie: Fondsenwervende instelling
Rechtsvorm: Stichting
KvK inschrijvingsnummer: 41020355
Oprichtingsdatum: 01-01-1994
Fiscaalnummer: 816654086

Contactgegevens
Secretaris: Ingrid Swint
Postadres:
Bleijenbeek 43B
9301 XP Roden
Telefoon: 050 5017586
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.ghanawerkgroep.nl

Bestuur
Duo voorzitters: Rita Kruizenga en Elly Pries
Secretaris: Ingrid Swint
Penningmeester: Dolf Velting

BELEIDSPLAN

Waarom doen we dit werk?
De leden van de werkgroep voelen zich wereldburgers en willen graag een steentje bijdragen aan het opheffen van de ongelijkheid van welvaart en macht in de wereld.

Hoe doen we dat?
De werkgroep activeert groepen activiteiten te ontwikkelen die beogen verbetering te brengen in hun leefomstandigheden en ondersteunt hen daarbij met raad en daad. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om de bevolking van Noordenveld te informeren over de noodzaak tot ontwikkelingssamenwerking en hen bij het werk te betrekken.

Waar werken we?
De groep richt zich op het Noordoosten van Ghana. De leefomstandigheden zijn daar zwaar; het klimaat is warm en droog, er is meestal maar 1 regenperiode per jaar. Het gebied grenst aan de Sahel. Door erosie is de grond erg onvruchtbaar. Het is een landbouwgebied en er is weinig werkgelegenheid. De meeste mensen leven onder de armoedegrens. Veel mannen en jongeren trekken weg naar het zuiden, waardoor er veel (oudere) vrouwen en kinderen achterblijven.

Voor wie/met wie werken we?
De werkgroep richt haar activiteiten op groepen arme inwoners uit Noord – Ghana. Die worden bereikt via plaatselijke projectleiders. Tegelijkertijd worden inwoners van Noordenveld betrokken bij deze activiteiten.

Wat willen we bereiken?
Dat groepen arme inwoners van Noord – Ghana met eigen inzet hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.
Dat inwoners van Noordenveld weten, dat ontwikkelingswerk geen overbodige luxe is, maar dat een klein beetje hulp veel kan betekenen voor andere mensen.

Projectplannen
Plaatselijke projectleiders komen met plannen. In de loop der jaren is het de projectleiders in Ghana steeds beter gelukt om plannen in projectvorm om te zetten, zodat er duidelijk over gecommuniceerd kan worden. De groep beoordeelt de projecten aan de hand van criteria, maakt keuzes, gaat akkoord, of stelt bij en zorgt voor financiering.

Criteria voor ondersteuning project
Criteria zijn in de loop der jaren veranderd. Op dit moment wil de groep liever niet investeren in gebouwen, maar in mensen. Verder moet een project gericht zijn op inzet van de mensen zelf, niet individueel gericht, maar op een grotere gemeenschap, verbeteren leefomstandigheden

Monitoring
Tijdens de uitvoering van het project wordt regelmatig via mail en telefoon contact gehouden. Ook worden foto’s gemaakt en doorgestuurd. Zo nodig wordt actie ondernomen om bij te stellen. Om de 2/3 jaar bezoeken leden van de werkgroep de lopende en afgesloten projecten(zo mogelijk).

Evalueren projecten
Na afloop maakt de projectleider een (bescheiden)verslag, zowel inhoudelijk, als financieel (met rekeningen) Rechtstreeks spreken met de doelgroep kan helaas vaak niet, vanwege taalproblemen.

Contact Projectleiders
Via de mail en in mindere mate de telefoon wordt uitvoerig contact gehouden met de verschillende projectleiders.

Contact Achterban
De werkgroep probeert de bevolking van Noordenveld en omgeving te benaderen via artikelen in de plaatselijke kranten, eigen website en regionale websites. Twee maal per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgebracht. Die gaat naar donateurs en een aantal geïnteresseerden, om hen op de hoogte te houden van de activiteiten van de werkgroep. Regelmatig organiseert de groep activiteiten in Noordenveld al dan niet in samenwerking met plaatselijke clubs/verenigingen.

Geld
De werkgroep krijgt jaarlijks een bedrag aan geld binnen dat weer uitgezet kan worden bij projecten. Dit geld komt via donateurs, giften van particulieren en bedrijven, de helft van de opbrengst van de Boekenmarkt, plaatselijke acties en subsidies.

Verantwoording
Via Nieuwsbrief, Website en Jaarverslag legt de werkgroep verantwoording af van haar activiteiten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling
De Ghana Werkgroep Roden is een werkgroep in de gemeente Noordenveld, die zich ten doel stelt ontwikkelingsprojecten in Noord Ghana te steunen. Door voorlichtingsactiviteiten maakt zij de bevolking van de gemeente bewust van het belang van ontwikkelingssamenwerking.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
wordt op deze website vermeld onder “projecten”