Veranderingen de loop der jaren

Op dit moment in 2020 zijn de groepen niet meer zo groot en groeien zij nauwelijks meer. Dat heeft volgens Rex verschillende oorzaken:
Door bevolkingstoename en daarmee samenhangend veel vererving, vindt er op grote schaal versnippering plaats van landbouwgrond; steeds kleinere stukjes land leveren weinig op.
Ook vindt er een duidelijke klimaatverandering plaats: in het noorden wint een steeds meer oprukkende Sahel meer ruimte, het is heet, droog en er is over het algemeen maar één (heftige)regenperiode per jaar. Daardoor spoelen regelmatig zaaigoed en ook oogsten weg en treedt er veel erosie op. Vruchtbare bovengrond verdwijnt, waardoor de oogsten ook minder worden.

Veel vrouwen zoeken elders werk, vaak seizoenarbeid, zoals oogsten in de Upper West Region, anderen zijn bezig met het vlechten van manden voor de export. Bolgatanga is een belangrijke regio voor “Weaving Baskets” geworden. Ongeveer 20.000 vrouwen vinden werk in deze markt. Zij produceren voor de export, de lokale markt en voor orders. Ook trekken er meer vrouwen naar de grote steden in het zuiden, daar is de economische situatie veranderd, dus nu ook voor hen aantrekkelijker. Veel vrouwen zijn zo in staat zichzelf te redden en hebben de groep niet meer zo nodig. Ook zijn er veel (oudere) vrouwen overleden.

SUBWA nu
De organisatie richt zich nu op ongeveer 500 arme vrouwen, die lager opgeleid zijn. Er worden microkredieten uitgereikt gecombineerd met trainingen, voor het opzetten van eigen inkomen verwervende activiteiten.  Verder wordt er nauw op toegezien, dat er terugbetaald wordt: als iemand  twee keer terug betalen niet nakomt, dan moet zij de groep verlaten.

Plannen
Volgens Rex is er dringend behoefte aan leidinggevenden. In de toekomst zou daar veel te winnen zijn. Rex hoopt, dat de GWR daar een rol voor zichzelf ziet.

Rex ziet ook mogelijkheden in het meer samenwerking zoeken tussen het vrouwencentrum en de polytechnische school, die ernaast staat. Dan zou er wellicht een ander beheer moeten komen. In het Vrouwencentrum worden de kamers weinig meer verhuurd vanwege concurrentie met opkomende hostels en de keuken is niet meer in functie. De grote zaal wordt nog wel regelmatig verhuurd.

In de toekomst zal de verdere  professionalisering van het beroep “Weaving Baskets” steeds belangrijker worden. Rex zou graag zien, dat de  werkgroep nog 3 tot 5 jaar ondersteuning zou willen bieden voor de training betere technieken in het vervaardigen van baskets en op marketing.

Exit strategie
Binnen de werkgroep leeft het idee, dat na zoveel jaren ondersteuning de vrouwengroep zo langzamerhand zelfstandig zou moeten gaan draaien en de werkgroep niet meer nodig heeft. In de bespreking met Rex wordt dit aangekaart. Wel wordt benadrukt, dat er dan bekeken moet worden, of de groep daar aan toe is, dat wil zeggen, dat men genoeg capaciteit in huis heeft, zodat men zich redden kan. Als dat niet zo is, zal benoemd moeten worden, wat daar dan nog voor nodig is. En hoe dat verkregen kan worden. Afgesproken wordt, dat Rex dit zal aankaarten bij de leiding van SUBWA. En met een plan zal komen.