Microkredieten

6

In 2006 is begonnen met het verstrekken van microkredieten aan de vrouwen in Sumbrungu. De vrouwen zijn verenigd in groepen en helpen elkaar. Hierdoor betaalt het merendeel van de rouwen de leningen op tijd terug. Het krijgen van een krediet wordt ook ondersteun door trainingen. De resultaten zijn over het algemeen positief. Vrijwel allen hebben meer inkomen en kunnen daardoor hun gezinnen beter voeden, schoolgeld betalen voor de kinderen, ziektekostenverzekeringen afsluiten en dergelijke. Ook is hierdoor de status van de vrouwen in de gemeenschap gestegen.