Microkredieten

6

Bij onze projecten richten we ons vooral op vrouwen. Vrouwen in Noord Ghana staan over het algemeen meer open voor ontwikkeling dan mannen. Vrouwen verrichten naast de zorg voor het gezin ook het meeste werk op het land. Bovendien zijn er veel gezinnen waarin geen man aanwezig is.

 De Ghana Werkgroep is steeds meer projecten gaan ondersteunen die gericht zijn op vrouwen. Het begon met het financieren van graanmolens en een centrum voor kinderopvang, maar geleidelijk kwam het accent steeds meer te liggen op inkomen genererende activiteiten, micro kredieten en trainingen

De vrouwen in Sumbrungu en omgeving zijn georganiseerd in SUBWA (Sumbrungu Women Business Association). De Ghana Werkgroep heeft vanaf 2006 microkredieten gefinancierd voor de vrouwen van SUBWA, en later ook voor vrouwen in Bongo.

Deze kredieten worden, onder meer, gebruikt voor het handelen op de markt, het kopen van klein vee, voor materialen om te weven, voor grondstoffen om voedsel te bereiden voor de verkoop.

De vrouwen zijn verenigd in groepen en helpen elkaar, hierdoor betaalt het merendeel van de vrouwen de leningen op tijd terug. Het krijgen van een krediet wordt ook ondersteund door trainingen. De resultaten zijn over het algemeen zeer positief. Vrijwel allen hebben meer inkomen en kunnen daardoor hun gezinnen beter voeden, schoolgeld betalen voor de kinderen, ziektekostenverzekeringen afsluiten en dergelijke. Ook is hierdoor de status van de vrouwen in de gemeenschap gestegen.

De belangstelling voor de micro kredieten is groot. 2000 vrouwen, verdeeld over 80 groepen, zijn bij de activiteiten in Sumbrungu betrokken, ook is er veel wisseling doordat vrouwen zelfstandig verder gaan, naar het zuiden vertrekken of overlijden en er  sluiten zich steeds nieuwe vrouwen aan. Het is de bedoeling dat er geleidelijk een Credit Union wordt opgericht, die zelfstandig, zonder verdere ondersteuning kan voortbestaan.