Geitjes project

geitjes

De bevolking in Sumbrungu leeft over het algemeen van wat de kleinschalige landbouw oplevert. Maar door de slechte omstandigheden, droog klimaat en arme grond levert dit niet voldoende inkomen op om van te bestaan.
CESRUD (Center for Sustainable Rural Development) heeft in de loop der jaren, met financiƫle steun van de Ghana Werkgroep Roden veel gedaan om vooral de inkomenspositie van vrouwen en hun gezinnen te verbeteren. Dit heeft een hele grote positieve invloed gehad op de levensomstandigheden van deze gezinnen en met name voor de kinderen. Terwijl 90% van de vrouwen analfabeet is kunnen de kinderen, ook de meisjes, naar school en is er een aanzienlijke gezondheidswinst. Er moet echter nog veel gebeuren. Slechts een deel van de vrouwen die het nodig hebben kon worden ondersteund.

De meeste vrouwen proberen, naast kleinschalige landbouw, hun inkomen te vergroten door andere activiteiten zoals het vlechten van manden en het handelen op de markt.
Bijna elk gezin probeert met het houden van kleinvee, geiten, schapen en kippen, iets te verdienen. Maar de problemen die ze hierbij tegen komen zijn dat ze niet genoeg geld hebben om kleinvee en goede fokbeesten te kopen en om ze te voorzien van de nodige medicijnen.

Met dit project willen we de vrouwen helpen. Door ze een aantal kippen te geven en drie geiten, twee vrouwtjes en een bok, van goede kwaliteit. De geiten moeten na 2 jaar door gegeven worden aan een volgende vrouw en de nakomelingen kunnen worden gehouden. Op deze manier kunnen veel vrouwen meedoen met het project. Verder krijgen de deelnemers stekjes van een boomsoort die voedsel voor de geiten oplevert.
De vrouwen zullen worden getraind en ondersteund door CESRUD. 100 vrouwen kunnen deelnemen aan dit project. De Stichting Over-Leven heeft subsidie voor dit project beschikbaar gesteld.