Vrouwencentrum

overleg vrouwencentrum

Het ontmoetingscentrum van de SUBWA-vrouwen in Sumbrungu is eind november 2011 officieel geopend en ingezegend in aanwezigheid van 2 leden van de werkgroep. Het centrum is sindsdien volop in gebruik en voorziet in een behoefte. Het centrum wordt gebruikt voor de trainingen en bijeenkomsten van de 2000 vrouwen, die verdeeld over 80 groepen bij de SUBWA zijn aangesloten. Maar er zijn ook gastenverblijven die verhuurd worden aan toeristen en anderen. Verder zijn er inkomsten uit verhuur van het centrum en de verkoop van maaltijden.

In Sumbrungu ( + 20.000 inwoners) organiseerden de vrouwen zich in SUBWA ((Sumbrungu Business Women Asociation). Er ontstond de behoefte om voor de trainingen en bijeenkomsten over een eigen gebouw te beschikken.  In 2003 werd met de bouw gestart. De Ghana Werkgroep zorgde voor de financiering, met hulp van Nederlandse NGO’s .

Tijdens de bouw van het centrum groeide de groep vrouwen enorm en werd besloten een veel groter gebouw op te zetten, dan eerst gepland. Dit heeft geleid tot een bouwproces van jaren omdat steeds opnieuw voldoende geld beschikbaar moest komen.

De positie van de vrouwen is de laatste jaren  door de activiteiten rond het vrouwencentrum en de micro kredieten sterk verbeterd. Dit geldt ook voor de man-vrouw verhoudingen. Vrouwen durven nu nee te zeggen tegen slechte rituelen en helpen elkaar als vrouwen mishandeld worden of als er andere huiselijke problemen zijn.