Microkredieten en trainingen

Vanaf 2006 werken we samen met mevrouw Clothilda Atampugbire. Indertijd werkte zij voor het ministerie van voedsel en landbouw in Ghana en begeleidde groepen vrouwen in Bongo, een gehuchtje in het uiterste noorden van Ghana. De armoede en honger in dit gebied is groot. Het is een savanne gebied, dat grenst aan de Sahel. Er is maar 1 regenperiode per jaar en dan kan het zo heftig regenen, dat alle oogst wegspoelt alsmede de vruchtbare grond eronder. Op haar verzoek heeft de werkgroep geld beschikbaar gesteld.

Aanvankelijk voor Inkomens genererende activiteiten, later voor micro kredieten. Zo’n 25 vrouwen gingen hiermee met wisselend succes aan het werk. In de loop der jaren is de groep gegroeid en is er nogmaals geld gestuurd. De regels zijn toen verder aangescherpt en de groep werkt nu al jaren zelfstandig. Een grote groep vrouwen heeft hier baat bij (gehad).