Aanleg vier boomplantages in Dua, Ayepia, Gorigo and Atampisi

omheining

Bij de aanvang van het project “50 Needy People” in 2016 (zie elders) deed zich een probleem voor, toen op de eerste bijeenkomst van het project er zich 70 personen meer meldden dan de afgesproken 50.

Clothilda heeft dit opgelost door hen op dat moment ook wat te geven en hen te beloven om in overleg met de werkgroep te proberen ook voor hen een project te starten. Er komt een aanvraag om in de vier dorpen Dua, Ayopia, Gorigo en Atampisi in de omgeving ook te starten met de aanleg van een boomplantage annex voedselverbouw. Een groot project, waarbij een totaal bedrag van GHc 109.320,- (ongeveer € 20.000,-) gevraagd wordt.

Raphael Ayambila neemt de supervisie over het project. Het projectvoorstel wordt ingediend bij Kerk in Actie, zij zetten geld uit bij projecten gericht op voedselzekerheid. Voor 2017 en ‘18 is er nog geld beschikbaar. Er volgt een zomer vol overleg. De werkgroep besluit in juni alvast te starten met één boomplantage in Dua. Dankzij de geslaagde Boekenmarkt van 2016 kon dat gelukkig. Er is een stuk grond, beschikbaar gesteld door de eigenaar, omheind en er is een waterput aangeboord. Pootgoed en zaad gekocht en geplant.

In oktober 2017 komt het besluit, dat Kerk in Actie voor twee dorpen geld beschikbaar stelt. Zodat in november 2017 gestart kon worden met een plantage in Ayopia. Zie ook de diverse foto’s die een en ander illustreren. De boreholes zijn geïnstalleerd door een erkend bedrijf. Er is grondig onderzoek verricht naar het beschikbaar komen van voldoende water en naar de kwaliteit van het water. De overige werkzaamheden zijn verricht door de plaatselijke bevolking, waarbij het planten gebeurde onder deskundige leiding. Er zijn hier 1040 bomen geplant. De bomen en planten zijn goed aangeslagen. Op de foto’s die naar de werkgroep gestuurd zijn is dit duidelijk te zien. De eerste groente is al geoogst.

Alle inwoners van beide dorpen maken gebruik van het water uit de waterput, voor zichzelf en voor hun dieren. 251 dorpelingen hebben geholpen bij de werkzaamheden. Zij en hun gezinnen zullen meedelen in de toekomstige opbrengst van de fruitbomen. 125 van hen verbouwen groenten onder de bomen. Eind december zijn de werkzaamheden in Gurigo gestart en in januari 2018 is ook in Atampisi  begonnen met het opzetten van een plantage.

De ervaring is dat projecten een hele grote kans van slagen hebben als ze worden gecombineerd met trainingen. De trainingen zijn afgerond.  40 personen, uit elk dorp 10, hebben hieraan deel genomen. De bedoeling is, dat zij hun kennis dan weer overdragen aan hun dorpsgenoten. De trainingen duurden 6 dagen en gingen over het verbouwen van voedsel, maar ook over boekhouden, het samenwerken in een groep en dergelijke. De trainingen zijn gegeven door mensen van het Ministerie van Landbouw, die ook de plantages zullen bezoeken om te zien of het geleerde in praktijk wordt gebracht.

Nieuwe logo Kerk in Actie kleur cmykVoor de plantages is subsidie verkregen van Kerk in Actie in het kader van hun project “voedselzekerheid”.