Tomaten verbouwen in Sumbrungu

tomaten

Door de  slechte economische omstandigheden in Noord Ghana trekken veel jongeren, vooral  jongens, naar het zuiden, naar Accra, in de hoop daar werk te vinden. Daarom is  het van groot belang om werkgelegenheid te scheppen voor deze groep. Dit is een  van de redenen dat de Ghana Werkgroep een aantal jaren geleden een  tomatenplantproject heeft gesteund.

15 jongeren, verdeeld over 3 groepen konden  daarmee aan het werk. De Ghana Werkgroep heeft bijgedragen om pompen voor  irrigatie, zaden e.d. aan te schaffen. De jongeren kregen dit geld als een  lening en waren zeer enthousiast. Groot was de teleurstelling toen de oogst  vrijwel geheel verloren ging als gevolg van een onbekende ziekte die de hele  tomatenteelt in Noord Ghana vernietigde.