Geitenproject

IMG 20181116 WA0008

Hannah Akelembona is, zoals u wellicht bekend, onze contactpersoon in Nangodi. Ze heeft de leiding over de projecten van ‘Hope of the Needy Women Group’, te weten devarkenshouderij en de boomplantage. Vanaf oktober 2018regelt zij ook de uitvoering van het geitjesproject, bestemd voorde jongeren in het dorp.

In het kader van bestendigheid van de projecten, spreken wemet Hannah over het spreiden van risico’s voor de continuïteitvan deze projecten. Bijvoorbeeld door betrokken vrouwen, perproject, centraal aansturende posities te geven ten behoevevan de uitvoering. Hannah kan dan vooral de supervisie op zichnemen en over de drie projecten en het lange-termijn beleiddoordenken.

Vorig jaar hoorden we van Hannah over een geschikte kandidate met kwaliteiten voor de varkenshouderij. En sindsapril blijkt er ook daadwerkelijk een vrouw te zijn die vaker zelfstandig leiding geeft aan de mensen op de boomplantagesen er is een geschikte jongere die de organisatie regelt ten behoeve van het geitjesproject. Om deze personen te onders-teunen in hun verantwoordelijke rollen, hebben we de mogelijkheid tot nadere scholing aangeboden. Het gaat omworkshops op het gebied van leidinggeven en/of kennis vergroten die nodig zijn om de projecten kwalitatief goed aante sturen. Hannah berichtte ons dat er veel motivatie is om descholing te volgen, maar dat er soms wat praktische redenenzijn die de uitvoering moeilijk maken. Denk bijvoorbeeld aanweersomstandigheden of weken met piekbelasting die tijd voorscholing in de weg staan. Hannah denkt dat april en mei demeest geschikte maanden zijn voor trainingen. Indien mogelijklukt het nog om in mei deze vrouwen de scholing aan te biedenen anders is het najaar het eerst volgende moment. Ook danzijn er weer twee geschikte maanden.

Afgelopen februari is de vrouwengroep bezocht, namelijk dooreen ons bekende persoon vanuit partnerorganisaties in Nederland die in Ghana actief zijn. Het verheugde ons zeer datdeze persoon meldde dat de drie projecten goed functioneer-den en dat het er allemaal netjes en verzorgd uitzag. Devrouwen zijn dus goed in staat gebleken, sinds 2012, devarkenshouderij en boomplantages uit te breiden. De komendejaren werken ze een plan uit om ook echt onafhankelijk vanonze steun te kunnen worden. Want daar is het ons allen omte doen: projecten die duurzaam zijn en leiden tot verbeteringvan de levensomstandigheden.