Expositie Koetshuis

Terugblik Culturele ontmoeting tussen Holland en Ghana.

We willen even met u terugkijken op de interculturele  tentoonstelling die we samen met VERKUNO, vereniging van beeldend kunstenaars  in Noordenveld, hebben georganiseerd van 27 mei t/m 13 juni in en rond het  Koetshuis in Roden. Het is ons gelukt, om een aardige expositie samen te  stellen van werk van kunstenaars uit Ghana en Nederland met als thema: Holland  meets Ghana, een ontmoeting in vorm, beeld en symboliek”, aangevuld met  voorwerpen uit Ghana.     

Vooral in het Ghanese werk was het thema symboliek rijk  vertegenwoordigd. Zo kwam een heel andere kant van Ghana ook eens in beeld. De  voorwerpen uit Ghana trokken veel bekijks en zijn vrijwel allemaal verkocht. Er  zijn zo’n 700 bezoekers geturfd gedurende de tentoonstelling.    

Alle scholen in Noordenveld zijn uitgenodigd, om met hun  leerlingen te komen kijken; 7 scholen zijn op de uitnodiging ingegaan, twee  daarvan moesten helaas bij nader inzien afhaken. In totaal 7 groepen leerlingen  hebben de tentoonstelling bezocht. De deelnemende scholen hebben een (digitale)  lesbrief ontvangen met veel informatie. De in Antwerpen wonende Ghanese  kunstenaar Nana Dankwa heeft voor de deelnemende scholen workshops Adinkra Batik  en Panelen schilderen verzorgd.

Ontmoetingen      
Tijdens de tentoonstellingsperiode zijn  er een aantal nevenactiviteiten  georganiseerd. Zo waren er een drietal ontmoetingen op de zondagochtenden 22 en  29 mei en op 5 juni in het Koetshuis. Eén over toerisme naar Ghana, verzorgd  door enkele leden van de Ghana werkgroep. Eén over ontwikkelingssamenwerking in  het algemeen door Johannes de Goede, medewerker van Tumba, centrum voor  Wereldburgerschap en gelijke behandeling Fryslan uit Leeuwarden. De derde  zondagse ontmoeting is verzorgd door Rex Asanga, directeur CESRUD (Centrum voor Duurzame  Plattelandsontwikkeling) over SUBWA, (Sumbrungu Business Women Association) een  organisatie waar rond de 2000 vrouwen lid van zijn. We hebben Rex Asanga en zijn vrouw  Agnes uitgenodigd om samen met de voorzitster van SUBWA, de vrouwenorganisatie  waar we al zo lang mee samen werken, Rose ……, naar hier te komen. Dat leverde  veel problemen op. Aan Agnes en Rose werd een visum geweigerd. Dat was een  grote teleurstelling voor iedereen. Op de valreep is het Rex nog gelukt, om voor  Agnes een visum te krijgen via zijn werkgever, de Felix Foundation in België.

Gezellig Mini Ghana festival      
Op maandagmiddag 13 juni, 2e Pinksterdag, is er  een Mini Ghana Festival gehouden. Naast bezoek aan de tentoonstelling konden er  workshops gevolgd worden in Maskers maken, Adinkra Batik stempelen, of Djembeh  trommelen. Er speelde regelmatig een band, waarbij gedanst kon worden en er  werd kleding geshowd door een groepje van vier Ghanezen, er waren informatieve  stands over Ghana en er konden Ghanese (en andere)hapjes geproefd worden. De  aanwezige kinderen konden zich laten schminken en er waren spelletjes en  kleurplaten. Ook waren er Ghanese producten te koop. De middag verliep heel  plezierig in een gemoedelijke sfeer. Naar schatting zijn er  tussen 350 en 450 bezoekers geweest.

Terugblik      
De Ghana Werkgroep ziet met plezier terug op dit project. De  samenwerking met VERKUNO was inspirerend en er zijn nu eens andere aspecten van  de Ghanese samenleving naar voren gebracht. Het Koetshuis en zijn omgeving lenen  zich uitmuntend voor een dergelijke activiteit. Veel dank aan de gemeente Noordenveld en de Rabobank die  door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage deze ontmoeting  mogelijk hebben gemaakt.