Laatste Corona nieuws

foto 2 Hannah Akelembona deelt voedsel uit

Het aantal besmettingen in Ghana ziet er heel anders uit dan in Europa. Niettemin heeft het virus ook daar een belangrijke invloed op het dagelijks leven. Onlangs is bekend gemaakt, dat de WHO samen met Unicef gratis vaccins heeft gestuurd naar Ghana als eerste land in Afrika. Nu kan daar ook begonnen worden met de vaccinatie!

 

Steun de Corona slachtoffers in Ghana en doneer nu >>

 

Achtergrond
Het coronavirus bereikte in maart 2020 Ghana. Een aantal personen die terugkeerden uit Europa werden positief getest.
Ghana nam onmiddellijk maatregelen om verspreiding tegen te gaan door het sluiten van de grenzen. Maar de ziekte was al binnen gedrongen en begon zich vooral in de 2 grootste steden, Accra en Kumasi, te verspreiden.

De Lock down van Accra en Kumasi en de effecten daarvan.
De regering nam dadelijk het drastische besluit om de 2 grote steden in Lock down te plaatsen. Dit had hele grote negatieve gevolgen voor de armen en kwetsbaren, vooral seizoenarbeiders uit Noord Ghana. Vaak verdienden zij niet meer dan 4 tot 5 Ghc (ongeveer een euro) per dag. Gedurende de Lock down stopten hun werkzaamheden en hadden zij een groot gebrek aan eten. De regering en hulporganisaties deelden wel voedsel uit, maar het lukte hen niet hiervan gebruik te maken.

Slachtoffers vluchtten naar huis.
Een aantal van deze arbeiders lukte het tijdig terug te keren naar het noorden, anderen volgden zodra ze de kans zagen.
De meesten keerden terug zonder geld of eten. Ongelukkigerwijs was dit ook net in de periode dat er elk jaar om deze tijd een periode van tekort aan voedsel en honger is, in afwachting van de nieuwe oogst. De gesloten grenzen met de buurlanden en het lang uitblijven van de jaarlijkse regenperiode vergroten het probleem  Hierdoor zijn de voedselprijzen hoog.

En nu moeten er dus nog meer monden gevoed worden, waardoor er veel honger is in de arme en kwetsbare gezinnen.
Bovendien krijgen schoolkinderen elke dag een warme maaltijd op school, zodat zij in elk geval één keer per dag te eten hebben. Dit verviel toen de scholen sloten in verband met de coronamatregelen.

Aanvraag
Uit Ghana kwamen aanvragen voor voedselhulp. De bedoeling is om een aantal geselecteerde slachtoffers, vooral vrouwen, te helpen met voedsel. De steun gaat naar kwetsbare vrouwen, vooral weduwen en ouderen waarvan de kinderen terug gekomen zijn door de Lock down.

De bedoeling is om  grote zakken mais, millet, pinda’s en bonen te kopen en deze te verdelen. Hiermee  hebben alle gezinnen genoeg te eten tot het regenseizoen begint en er weer groente verbouwt wordt op de boerenbedrijfjes.

foto 1 Hannah Akelembona deelt voedsel uit

Rex Asanga in Sumbrungu reageerde als eerste. In zijn omgeving (Sumbrungu) speelde ook het probleem van de vernielde huizen. Gelukkig wilde de Stichting Mondiale Woonhulp een mooi bedrag hiervoor beschikbaar stellen. Daarvan konden 14 huisjes  gebouwd worden. Maar dat was niet het enige probleem, een grote groep zeer arme mensen, zou het niet redden, dacht men. Door een aantal dorpsoudsten is een lijst samengesteld van mensen, die hulp nodig hadden om de schrale voedselarme periode door te komen. Daar is vervolgens een plan op gemaakt en uitgevoerd om de periode tot aan de komende regens te overbruggen: Grote zakken millet en mais worden ingekocht en 200 vrouwen en ouderen geselecteerd. Iedereen krijgt een halve zak en kan daarmee naar verwachting een poosje vooruit.

De GWR heeft in juni € 4000,- gestuurd om het plan te verwezenlijken. De Stichting Amsterdam – Bolgatanga heeft ook aan dit bedrag bijgedragen.

Raphael Ayambila de projectleider in Bongo reageerde afwachtend, men kon zich eerst nog redden. We hielden contact en in juli waarschuwde Raphael, dat de kans op voedseltekort groot dreigde te worden. Raphael stelde een plan op om een voorraad mais, bonen en grondnoten in te slaan. In augustus is er € 6000,- gestuurd.

In oktober 2020 kwam er bericht, dat de regens weer erg hevig waren en dat men daardoor de oogsten niet goed kon drogen om te bewaren. Er worden dan balen met mais, bonen en grondnoten ingekocht en opgeslagen. In januari 2021 komt er bericht, dat het voedsel nog steeds opgeslagen ligt en dat men heeft geadviseerd om het in maart/april, de gebruikelijke schaarse periode, uit te delen aan geselecteerde gezinnen en personen. De plaatselijke leiders worden geïnformeerd. Raphael zal ons op de hoogte houden.

Ook bij Hannah Akelembona in Nangodi  was gebleken dat er noodhulp nodig was als gevolg van structurele armoede, alweer een geringe oogst vanwege hevige regenval en gevolgen van coronamaatregelen.

Hannah heeft een plan gemaakt hoe er enige verlichting zou kunnen worden gegeven door het uitdelen van zakken mais. Daarmee zouden de mensen weer een paar maanden vooruit kunnen. In december is er € 3000,- gestuurd voor noodhulp. De Stichting Over Leven heeft  hieraan ook bijgedragen. In totaal 83 zakken mais zijn hiervoor aangeschaft en uitgedeeld aan 64 personen.

Of de noodhulp hiermee voldoende was, is niet bekend. De kans is groot, dat er nog weer verzoeken om bijdragen zullen komen. We houden contact hierover met de projectleiders.
Mocht u mee willen helpen: heel graag, uw bijdrage is van harte welkom!