Calabash tanks

Calabashtanks

In Bongo is men in augustus gestart met het bouwen van Calabash tanks. Calabash tanks zijn grote gemetselde vaten van zo’n 5000 liter. Deze kunnen in de dorpen, bij de inwoners geplaatst worden om water op te vangen in de regenperiode. In deze containers blijft het water maandenlang goed en zo kunnen de mensen beschikken over goed drinkwater. Meer informatie is te vinden bij www.degevuldewaterkruik.nl  

Bij onze contacten met andere werkgroepen in Nederland kwamen wij op de hoogte van dit project.

Paul Akkerman is hiermee 8 jaar geleden gestart in Guinee Bissau. Hier zijn al een paar duizend tanks gebouwd. Met als resultaat dat de kindersterfte hier gedaald is met 80%. Het project heeft zich uitgebreid tot andere Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen.

Eerhard Mensink wil dit nu ook in Ghana gaan ontwikkelen. Hij is gestart in Kumasi. De Ghana Werkgroep heeft hem in contact gebracht met Raphael Ayambula in Bongo en de eerste tanks zijn daar nu gereed.

Eerhard is van beroep metselaar. Hij werkt vanuit de collega-stichting “Ghana over de Ijssel”.  In zijn vakantie is hij 2 weken naar Ghana geweest. Raphael had al de nodige voorbereidingen getroffen en in de eerste week zijn, met behulp van plaatselijke metselaars, 2 tanks gebouwd. In de tweede week hebben de Ghanese metselaars onder supervisie van Eerhard, nog 2 tanks gebouwd. Het is de bedoeling dat zij nu ook anderen opleiden, zelfstandig verder gaan en tegelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van de (jeugd) werkloosheid.

De eerste (voorbeeld) tanks zijn door de Ghana Werkgroep gefinancierd. De verwachting is dat er, even als in andere landen, steeds meer vraag komt naar deze tanks. De tanks zijn relatief goedkoop, € 285.-, en de bedoeling is dat de eigenaars zelf (een deel) betalen. Voor mensen die dit niet kunnen zoekt de Ghana Werkgroep Sponsoren.