Amenga Etego school

school2

Het  bouwen van deze school is een van de grootste projecten die we in het verleden  uitgevoerd hebben. Bij ons tienjarig bestaan in 1994 hebben we geld ingezameld  voor een Junior Highschool in Kandiga. In dit jubileumjaar is het gelukt ƒ  50.000.- in te zamelen. Het NCDO heeft dit verdubbeld, zodat er een school  gebouw kan worden voor ƒ100.000.- 

Deze  school is vergelijkbaar met de onderbouw van onze middelbare scholen. De zeer  solide gebouwde school bestaat uit twee gebouwen met zes klaslokalen en een  lerarenkamer met opslagruimte. De school is in de loop der jaren gegroeid van  83 naar 246 leerlingen en voorziet in een grote behoefte. Leden van de Ghana  Werkgroep die in Ghana op bezoek zijn geweest hebben dan ook een goed  functionerende school gezien, waar zij enthousiast werden ontvangen.

De  leraren worden door de staat betaald, maar dit geldt niet voor het gebouw en de  schoolmaterialen. Groot was dan ook de vreugde dat in Ghana leermiddelen  gekocht konden worden van geld verkregen van de Ronerborg. Dit geld hebben de  leerlingen bij elkaar gekregen door sponsoractiviteiten. Ook  in 2008 hebben de leerlingen van de Ronerborg weer geld ingezameld, door een  sponsorloop, voor de school in Ghana. Deze keer voor een waterput, want er moest  1 kilometer gelopen  worden voor schoon drinkwater.

De  Ronerborg vertoont veel overeenkomsten met de school in Ghana, ongeveer  evenveel leerlingen en van dezelfde leeftijdsgroep. Het lag in de bedoeling  leerlingen van beide scholen onderling in contact te gaan brengen. Maar vanwege  de wisseling van schoolhoofden in Ghana is het contact helaas verbroken en kon  dit plan niet uitgevoerd worden. Gelukkig  is er wel een waterput gerealiseerd dank zij de bemoeienis van een van onze  contactpersonen in Ghana.